องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก
ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel: 045-385017 Fax: 045-385017 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโทร: 093-465-2736
E-Mail: [email protected]
นายจรัญ บุญเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก โทร. 065-3319039
นายประดิษฐ์ โสรส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก โทร. 087-4434742
นายกิตินันท์ สุขดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก โทร. 096-8679479
นายนิพล ไหลหลั่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก โทร. 084-8294214

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE