ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก
  3. ทางโทรศัพท์ 093-465-2736 (วันและเวลาราชการ)
  4. ส่ง Email : [email protected]
  5. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง