โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

20 เม.ย. 2022 14:19:15 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 333
โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  ณ หมู่ที่ 1-8 ตำบลหนองไข่นก  ระหว่างวันที่17-18 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก

1 เม.ย. 2022 15:35:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 194
เมื่อวันที่ 1เมษายน 2565 เวลา13.30น.ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายก จรัญ   บุญเชื้อ  นายกองค์การบริหารส่วน...

มอบถุงยังชีพผู้ได้รับคำสั่งให้กักตัวและเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 13 ราย

25 มี.ค. 2022 13:51:08 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 233
 25 มีนาคม 2565  นำโดย นายจรัญ  บุญเชื้อ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก และพนักงานส่วนตำบล ออกมอบถุงยังชีพผู้ได้รับคำสั่งให้กักตัวและเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส...

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

11 มี.ค. 2022 10:40:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 223
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

7 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 221
เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  นำโดยนายจรัญ    บุญเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  ได้มีการจัดอบ...

การประชุมพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่2/2565 เเละพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่1/2565

28 ก.พ. 2022 10:30:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 84
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก   นายจรัญ   บุญเชื้อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  เเละคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ...

ประชุมติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ประจำปีงบประมาณ 2564

25 ก.พ. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 195
มื่อวันที่24 กุมภาพันธ์  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก   นายไพทูรย์   ประสมพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อบึง  ประธานคณะกรรมการติดตามเเละปร...

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้เเทนประชาคมท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก

21 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 142
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  นายจรัญ  บุญเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นางธันยพร บั้งทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

21 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 213
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำวันศุกร์ที่ 21มกราคม 2565 โดยผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันการเพื่อป้องกั...