แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 ก.พ. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไข่นก 196