องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก จัดทำโครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบัา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 -11 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขเเละเเมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก

11 ส.ค. 2022 15:49:03 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 121