วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองไข่นก

17 มิ.ย. 2022 11:10:10 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 116