การประชุมพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่2/2565 เเละพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่1/2565

28 ก.พ. 2022 10:30:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 68

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก   นายจรัญ   บุญเชื้อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  เเละคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่2/2565 เเละพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่1/2565