ประกาศผู้การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565)

10 ต.ค. 2022 09:00:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองไข่นก 26