โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 มิ.ย. 2022 14:45:00 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ อบต.หนองไข่นก 187

โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ.ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านบก