โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

20 เม.ย. 2022 14:19:15 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 320

โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  ณ หมู่ที่ 1-8 ตำบลหนองไข่นก  ระหว่างวันที่17-18 มิถุนายน 2564