องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินออนไลน์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2565

24 มิ.ย. 2022 10:59:56 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไข่นก 134

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินออนไลน์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

สามารถคลิกได้ที่ภาพ หรือคลิกที่  ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ