วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. เเละพนักงานส่วนตำบลหนองไข่นก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณรอบๆสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก

17 พ.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 151