มอบถุงยังชีพผู้ได้รับคำสั่งให้กักตัวและเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 13 ราย

25 มี.ค. 2022 13:51:08 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 214

 25 มีนาคม 2565 
นำโดย นายจรัญ  บุญเชื้อ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก และพนักงานส่วนตำบล ออกมอบถุงยังชีพผู้ได้รับคำสั่งให้กักตัวและเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 13 ราย