ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้เเทนประชาคมท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก

21 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 280

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  นายจรัญ  บุญเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นางธันยพร บั้งทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้เเทนประชาคมท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกเเละคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก