ประชุมติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ประจำปีงบประมาณ 2564

25 ก.พ. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 178

มื่อวันที่24 กุมภาพันธ์  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก   นายไพทูรย์   ประสมพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อบึง  ประธานคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่นในการประชุมติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  ประจำปีงบประมาณ 2564