ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

22 ธ.ค. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไข่นก 222
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565    

โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธ่นีี ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2564

30 ต.ค. 2021 17:49:28 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไข่นก 126
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธ่นีี ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2564 อันเน...