กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก

14 ธ.ค. 2021 17:07:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 67
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก รองปลัดอบต. ผู้อำนวยการกองคลัง  หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  ...

กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2564

26 พ.ย. 2021 09:25:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 208
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก จัดโครงการกิจกรรม 5 ส.ประจำปีงบประมาณ 2564