Hot News :

<!— Header —->

สำนักงานปลัด

<!— Rows 1 —->

นางสาวอรอน  อยู่สุข

หัวหน้าสำนักปลัด

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —-> 

นางสาวกนกวรรณ  สวัสดิไชย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

<!— Rows 3 —->

นายยอด วิริยะกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

<!— Header —->

พนักงานจ้างตามภารกิจ

<!— Rows 4 —->

นางสาวระวีวรรณ เลื่อมใส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ