Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนารี สายแวว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานส่วนตำบล

นางเปี่ยมลาภ เหลืองประเสริฐ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางหงสา จอมหงษ์

ครู

นางสาวราตรี บุตรน้อย

ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางนงคราญ หอมหวล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุพัฒน์ อ่อนละมุล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ