Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอาคม อบอุ่น

ประธานสภา

นายบุญจันทร์ เนื้องาม

รองประธานสภา

นายสมพร สัจธรรม

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายสิงห์ทอง บุตรน้อย

ส.อบต. ม.1

นายวิชัย จันทพันธ์

ส.อบต. ม.1

นายจำนงค์ เป็นมงคล

ส.อบต. ม.2

นายประสิทธิ์ สุนเสียง

ส.อบต. ม.3

นายเข็มทอง สายสุพรรณ

ส.อบต. ม.3

นายฉันทวี เชื้อโท

ส.อบต. ม.4

นายประดิษฐ์ โสรส

ส.อบต. ม.4

นายสุที สุดใจ

ส.อบต. ม.5

นายวิชัย ยืดยาว

ส.อบต. ม.5

นายอุดม บุตรน้อย

ส.อบต. ม.6

นายประมวล คูณป้อง

ส.อบต. ม.6

นายบัญชา ทองมี

ส.อบต. ม.7

นายสุบรรณ พูลพันธ์

ส.อบต. ม.7

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ