Hot News :

วันที่ 24 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในเขตตำบลหนองไข่นก

วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563 22:29

       วันนี้ 24 มีนาคม 2563 นายอภิชัย เทพารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นางธันยพร บั้งทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ได้ทำการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในเขคตำบลหนองไข่นก เพื่อป้องกันโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า หรือ covid-19 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ