Hot News :

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มานิเทศติดตามผลงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่

วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563 14:43

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนิเทศติดตามผลงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้แก่คณะกรรมการศุนย์ฯในเรื่องภารกิจของสำนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ