Hot News :

ข่าวกิจกรรม

       วันนี้ 24 มีนาคม 2563 นายอภิชัย เทพารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นางธันยพร บั้งทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ได้ทำการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในเขคตำบลหนองไข่นก เพื่อป้องกันโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า หรือ covid-19 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563

       วันนี้ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย เทพารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โดยพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนและจิตอาสารวมรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ในครั้งนี้

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนิเทศติดตามผลงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้แก่คณะกรรมการศุนย์ฯในเรื่องภารกิจของสำนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่

        ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลหนองไข่นก ได้ร่วมโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ บริเวณรอบหนองบึง

        เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกจัดอบรม #โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นายอภิชัย เทพารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นางธันยพร บั้งทอง และพนักงาน ได้เข้าร่วมงานแห่เทียนอำเภอม่วงสามสิบประจำปี 2562 ที่อำเภอม่วสามสิบ

        เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นายอภิชัย เทพารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นางธันยพร บั้งทอง พนักงาน และประชาชนในตำบลหนองไข่นกได้ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ณ. วัดบ้านหนองไข่นก ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ