Hot News :

นายอภิชัย เทพารักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 098-6488029

นางธันยพร บั้งทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-7906927

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

วันที่ 24 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในเขตตำบลหนองไข่นก

       วันนี้ 24 มีนาคม 2563 นายอภิชัย เทพารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก นางธันยพร บั้งทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ได้ทำการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในเขคตำบลหนองไข่นก เพื่อป้องกันโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า หรือ covid-19 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก

[ 24-03-2563 ] Hits:167

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563

[ 09-03-2563 ] Hits:117

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มานิเทศติดตามผลงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนิเทศติดตามผลงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้แก่คณะกรรมการศุนย์ฯในเรื่องภารกิจของสำนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่

[ 26-02-2563 ] Hits:204

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ